În aceasta luna, în ziua a saisprezecea pomenirea sfintelor mucenite fecioare Irina, Agapi si Hionia.
Pe vremea în care s-a taiat capul mucenicului Hrisogon de catre Diocletian pentru marturisirea în Hristos, aproape de iezerul unde locuiau aceste trei surori: Agapi, Irina si Hionia cu un oarecare Zoil, rob al lui Dumnezeu, aratatu-s-a Hrisogon lui Zoil în vis, zicându-i ca sfânta Anastasia va sa ia parte la lupta cu acele trei surori, si cu dânsul sa-si savârseasca nevointa muceniciei. Daca a aflat acestea, a urmat sfânta dupa Zoil, si a intrat la sfinte, si le-a sarutat; si le slujea apoi. Aflând aceasta Diocletian a trimis de le-a adus si le-a dat pe seama domnului tarii de le-a chinuit si iarasi au fost date pe seama altui domn, anume Sisinie, care pe Agapi si pe Hionia le-a ars în foc, iar sfintei Irina, unul din slujitori întinzându-si arcul si sagetând-o, i-a adus sfârsitul.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfintilor Filic episcopul, Ianuarie preotul, Furtunat si Septemin.
În al optulea an al împaratiei lui Diocletian si Maximian, a iesit porunca pe la toate locurile, ca sa se arda toate cartile crestinilor. De aceea a fost trimis în cetatea Biucan un oarecare Marian, barbat prea spurcat, care a adus înaintea sa pe Filic episcopul, pe Ianuarie preotul, pe Furtunat si pe Septemin, si citindu-le porunca împarateasca, cerea numai decât cartile ce erau la ei. Iar preasfântul episcop a zis catre ei: scris este guvernatorule: "nu dati cele sfinte câinilor, nici aruncati margaritarele înaintea porcilor. În zadar te nevoiesti, desi ai cu tine poruncile împaratesti". Guvernatorul a zis: "Lasa vorbele nebunesti, si fa voia împaratului, caci altfel te voi trimite legat la proconsulul". Si sfântul i-a zis: "Precum ma aflu catre tine, asemenea si catre toti, si catre însusi împaratul tau ma voi afla". Atunci închizându-l în temnita, fara de nici o îngrijire l-a lasat trei zile, apoi scotându-l, l-a mai cercetat; si legându-l pe el si pe cei împreuna cu el, i-a trimis la proconsul. Acela iarasi cercetându-i, i-a pus la închisoare. Si dupa sase zile scotându-i, i-a trimis legati la prefectul pretorilor, care, dupa ce i-a primit si i-a îngrozit foarte mult, i-a aruncat într-o cumplita temnita cu multa paza si dupa paisprezece zile, scotându-i de acolo, si înca cercetându-i, i-a bagat pe ei într-o corabie la un loc cu cai, legati de picioarele cailor; iar sfintii tavalindu-se printre picioarele cailor fara sa guste hrana sau apa patru zile, multumeau lui Dumnezeu. Si ajungând la limanul unei cetati, au fost cercetati pe ascuns de catre crestini. Si de acolo mergând la cetatea numita Tavromeni, si plutind înca pe la Licaonia, au venit la cetatea Eluron. Atunci ticalosul prefect, dezlegând pe sfinti din legaturi, cu glas lin le facea întrebarile; iar sfintii graind dimpotriva, ca nici cartile nu le dau, nici idolilor nu jertfesc, a poruncit el ca ei sa fie taiati de sabie; si aflând ei hotarârea, au facut rugaciune, si taindu-li-se capetele, au primit cununile din mâna Domnului.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfintilor mucenici Leonid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa si Teodora.
Acesti sfinti mucenici erau din Grecia; Leonid a fost prins în Trizina, începator fiind duhovnicestei cete în zilele de praznuire a sfintei învieri a lui Hristos si a fost adus la Corint. Iar Harisa, Nunehia si maica Nunehiei, Vasilisa, Nichi, Galini, Calida si Teodora, fiind si acestea din Grecia, adusu-s-au si ele la Corint" catre guvernator. Acesta aflând ca sfântul Leonid avea neclintita credinta în Hristos, a poruncit sa-l spânzure si sa-l strujeasca fara mila, si apoi sa fie aruncat în adâncul marii cu cei ce erau împreuna cu el. Atunci se zice ca fericita Harisa cânta strigând, ca oarecând Mariam, când s-au înecat în mare egiptenii: "O mila am alergat, Doamne, si oaste m-a gonit, Doamne, si nu m-am lepadat de Tine. Doamne, mântuieste sufletul meu". Iar ceilalti care împreuna ascultau si cântau, au ajuns pâna la mare; si intrând în corabie, îndelungând cântarea au înotat pâna la treizeci de stadii; apoi fiind legati cu pietre, i-au scos afara si i-au aruncat în mare; si a fost mucenicia lor cu o zi înainte de Pasti.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfintei mucenite Irina.
Aceasta sfânta era de loc din Grecia. În timpul Pastilor, când si sfântul Leonid a marturisit cu cei împreuna cu el în aceeasi casa de rugaciune slavind pe Dumnezeu, era acolo si sfânta Irina împreuna cu crestinii din acea vreme. Pârâta fiind, guvernatorul a pus-o la închisoare, din care scotând-o, i-a taiat limba, i-a scos dintii, si i s-a taiat si capul.
Tot în aceasta zi, sfântul mucenic Mihail Vurliotul, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1772, si care de sabie s-a savârsit.
Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.