În aceasta luna, în ziua a saisprezecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Teodor sfintitul, ucenicul preacuviosului Pahomie cel Mare.
Fericitul acesta îndeletnicindu-se cu legea lui Dumnezeu si tot curat facându-se si aratându-se vas ales si sfintit, s-a învrednicit si de numirea cea adevarata si mare, dimpreuna-locuitor si asemenea la chip facându-se marelui Pahomie. Pentru aceea locasurile etiopienilor, dupa dumnezeiescul Avacum a zice spaimântând, si ca în uimire capetele acestora taind, a trecut la darurile rasplatirii cu sudorile bunei fapte, alungând toata boala si toata slabiciunea de la oameni.
Tot în aceasta zi, pomenirea celui dintre sfinti parintele nostru Alexandru arhiepiscopul Ierusalimului, si a sfintilor mucenici Avda si Avdiis episcopii, 16 preotii noua diaconi, 6 calugari si 7 fecioare.
Acestia marturisind pe Hristos si propovaduind în Persia, au fost prinsi si dusi la domnitor; si neplecându-se el a cinsti dogma persieneasca, ci marturisind pe Hristos si felurite chinuri suferind, la sfârsit li s-au taiat capetele cu sabia si au primit cununile muceniciei.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfintilor mucenici Isaachie, Simeon si Vahtisoiu, care prin foc s-au savârsit.
Tot în aceasta zi, pomenirea celor din Mânastirea sfântului Sava, parinti ucisi de catre Vlemini.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului mucenic Papilin, care de sabie s-a savârsit.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului mucenic Petru cel din Vlaherna, care cu vine de bou fiind batut, s-a savârsit.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Nicolae patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a savârsit.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfintei Eufimia, aproape de limanul Neoriei, de la sfânta Dinamis.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului noului mucenic Nicolae cel din Mezov, care a marturisit în Tricala, la anul 1617 si care prin foc s-a savârsit.
Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi, Amin.