05-06 septembrie - Vizita PF Patriarh Daniel


În data de 05 septembrie a.c., Mânăstirea "Brâncoveanu" - S\mb[ta de Sus a primit vizita Intâistătătorului B.O.R., Prea Fericitul Părinte Patriarh DANIEL. A fost întâmpinat de către I.P.S. Laurențiu, Mitropolitul Ardealului inconjurat de obștea mănăstirii condusă de Prea Cuviosul stareț. Arhim, Ilarion Urs.

A doua zi a ținut un cuvânt de învățătură in vechea biserică brâncovenească adresat obștii monahale și credincioșilor prezenți, apoi a adus un prinos de cinstire la mormintele mitropoliților Transilvaniei și a savârșit o slujba de pomenire la mormântul Părintelui TEOFIL Părăian.

Tot în aceeași zi Prea Fericirea Sa a deschis lucrările Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie, eveniment organizat de către Academia "Mitropolit Antonie" de la Mănăstirea "Brâncoveanu" - Sâmbăta de Sus