24 aprilie 2011 - Invierea Domnului


Obștea Mănăstirii „Brâncoveanu” în frunte cu Precuviosul Părinte Stareț Arhim. Ilarion Urs transmit gândurile cele bune și calde multumiri tuturor ostenitorilor, inchinătorilor și donatorilor cu ocazia acestor minunate sărbători. Dumnezeu sa îi păzească in pace.


Hristos a Inviat!